Logo 1

Chuỗi Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Các Quản Lý Cấp Trung Maison RMI Hà Nội

Trong tháng 10 vừa qua, các thành viên Maison Hà Nội có cơ hội tham dự 02 khoá học Nâng cao năng lực dành cho quản lý cấp trung và Kỹ năng giao tiếp do phòng L&D tổ chức. 

Đây là chuỗi chương trình đào tạo đầu tiên được tổ chức dành cho nhân viên thuộc bộ phận văn phòng và quản lý cửa hàng tại Hà Nội. Mục tiêu không chỉ tạo ra sợi dây kết nối tinh thần trong công việc, mà còn nhấn mạnh vào việc nâng cao tri thức và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên Maison.

Sau TPHCM, Hà Nội là cột mốc tiếp theo mà Khoá học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả đến và lan tỏa sứ mệnh giúp các thành viên đạt được mục tiêu trong quá trình giao tiếp. Khoá học bao gồm 02 lớp, rơi vào ngày 05/10 và ngày 12/10 nhằm đảm bảo sự có mặt đầy đủ của các thành viên. 

Maison-RMI-1

Trong khoá học giao tiếp, các học viên được nắm rõ 03 yếu tố kỹ thuật cơ bản để truyền tải thông điệp đó là: ngôn từ, giọng nói và ngôn ngữ hình thể. Bên cạnh đó, nhờ hoạt động thảo luận nhóm sôi nổi và icebreaker vui nhộn, khoảng cách giữa các học viên xích lại gần nhau hơn và đó cũng là một trong những mục đích đạt được thông qua quá trình giao tiếp hiệu quả.

Maison-RMI-3 Maison-RMI-2

Đối với 2 lớp học Nâng cao năng lực được tổ chức vào ngày 06-07/10 và 13-14/10, các nhà quản lý cấp trung được truyền kinh nghiệm về cách lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cũng như kỹ năng kèm cặp hiệu quả. Bên cạnh đó là những kỹ năng mềm không thể thiếu với vai trò nhà quản lý như kỹ năng đặt câu hỏi, quan sát và lắng nghe.

Maison-RMI-5 Maison-RMI-4

Một nhà quản lý giỏi là người nhìn nhận và đánh giá đúng năng lực nhân viên cấp dưới và giao việc đúng người. Trong khóa học này, thầy Ngô Hoàng Minh đã chia sẻ cách làm thế nào để giám sát và đánh giá công việc hiệu quả từ đó có thể phân loại nhân viên.

Maison-RMI-6

Xuyên suốt chuỗi chương trình đào tạo được chia sẻ bởi giảng viên Ngô Hoàng Minh, Maison RMI hi vọng các thành viên sẽ góp nhặt được những kiến thức hữu ích để từ đó đặt nền móng vững chắc cho hành trình sự nghiệp của riêng mình.

Xem thêm:

  1. Khóa Học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
  2. Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Dành Cho Quản Lý Cấp Trung Maison RMI
  3. Khóa đào tạo “Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng” dành cho cấp quản lý Maison RMI

 

– Maison Corporation Communication Team –