Logo 1

Tại Maison RMI, không một thương hiệu bán lẻ thời trang đại chúng nào là không đẳng cấp. Tất cả các thương hiệu đều được chúng tôi đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm khách hàng tại tất cả các địa điểm có lưu lượng truy cập lớn. Chúng tôi cũng thường xuyên hợp tác chặt chẽ với các KOLs phù hợp và cả những người nổi tiếng hàng đầu để quảng bá các sự kiện khai trương, cũng như các chiến lược phát triển dài hạn khác của từng thương hiệu.