Logo 1

Thông qua mối quan hệ sâu rộng với các nhà phát triển bất động sản, chủ sở hữu và nhà điều hành trung tâm thương mại hàng đầu, Maison đảm bảo các cửa hàng bán lẻ cao cấp luôn được thiết kế, xây dựng và được đặt ở các vị trí mặt tiền sang trọng. Ngoài ra, quy trình đào tạo nhân lực nghiêm ngặt trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt tới mức độ tốt nhất.