Logo 1

Open position

HCM – Visual Merchandising Executive – Charles & Keith

Job description detail

1. Đảm bảo công việc của VM, Sale Cum VM, Quản lý cửa hàng và báo cáo trực tiếp cho Senior VM, VM Manager.

 • Tổng hợp, kiểm tra báo cáo trước khi gửi cho Senior VM : VM Window, VM Instore, Weekly report, Checklist, …
 • Phát triển các thành viên cửa hàng đạt chuẩn CDP nhãn hàng.
 • Kiểm soát và theo dõi thống kê VM prop cửa hàng cùng quản lý cửa hàng.

2. Cập nhật sản phẩm:

 • Nắm được hàng hóa trong cửa hàng, tính chất sản phẩm để feedback cho Inventory và các cấp quản lý.
 • Đóng góp ý kiến, cân bằng số lượng hàng hóa trong cửa hàng để đảm bảo tối đa hóa số lượng trưng bày Inventory và các cấp quản lý.
 • Phối hợp cùng team VM training, cập nhật các kiến thức liên quan đến VM, thay đổi trưng bày, cập nhật mùa, đặc điểm tính chất sản phẩm cho nhân viên, cấp quản lý cửa hàng.
 • Phân tích được các khu vực trưng bày của cửa hàng để trưng hàng mới hoặc push hàng worstseller,…

3. Đảm bảo hình ảnh cửa hàng luôn đúng guideline, cập nhật sản phẩm, cách trưng bày theo mùa, đẹp mắt.

4. Đảm bảo hình ảnh nhân viên đúng guideline:

5. Đảm bảo thực thi các công việc khác được giao bởi Senior VM / VM Manager và các cấp quản lý.

Required experience/ Skill detail

 • Có gu thẩm mỹ và sự sáng tạo trong trưng bày hàng hóa.
 • Khả năng làm việc nhóm, tích cực và chịu trách nhiệm với công việc.
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
 • Có khả năng sử dụng Photoshop, AI hoặc các công cụ thiết kế hình ảnh khác là một lợi thế.
 • Có đam mê, nhiệt huyết và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Job overview

Apply Now