Open position

HCM – Recruitment Analyst Executive

Job description detail

1. Phân tích (Analyst): 60%:

– Phân tích hiệu quả các nguồn tuyển dụng tìm ra nguồn tuyển chất lượng tối ưu chi phí.

– Phân tích đánh giá chất lượng ứng viên ứng tuyển.

– Phân tích, tính toán và theo dõi các chỉ số hiệu suất tuyển dụng chính (KPI) như thời gian tìm được ứng viên, thời gian tuyển dụng, thời hạn công việc và tỷ lệ chấp nhận thư mời nhận việc ngay từ bảng chỉ số KPI tuyển dụng.

– Phân tích các báo cáo về số lượng tuyển dụng đầu vào theo từng vị trí, phòng ban, nhãn hàng, …

– Phân tích báo cáo nghỉ việc, đánh giá nguyên nhân nghỉ việc.

– Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu từ Cấp trên.

2. HR System (Cadena Software) & Report: 20%:

2.1. HR System (Cadena Software)

– Tiếp nhận nhân viên mới, lưu trữ & nhập liệu nhân sự:

– Quản lý file dữ liệu nhân viên mới, nhập thông tin nhân viên mới lên hệ thống phần mềm. Chịu trách nhiệm cập nhật, chỉnh sửa nếu xảy ra sai lỗi.

– Tiếp nhận và kiểm tra số lượng hồ sơ từ nhân viên mới nộp theo quy định của công ty.

– Thực hiện Quy trình tiếp nhận nhân viên mới Cửa hàng và văn phòng.

– Cập nhật thêm dữ liệu nhân viên còn thiếu. Đảm bảo việc truy xuất dữ liệu thực hiện Thư mời nhận việc, hợp đồng học việc, hợp đồng lao động …

– Xuất dữ liệu nhân viên mới tham gia lớp đào tạo hội nhập và hẹn lịch với ngân hàng để tạo tài khoản ngân hàng cho nhân viên mới.

2.2. Report:

– Tiếp nhận yêu cầu và truy suất dữ liệu theo yêu cầu (dữ liệu ứng viên các vị trí, nhân viên nhãn/shop, nghỉ việc, trình độ, …

– Thực hiện báo cáo Tuyển dụng hàng tuần, tháng, quý, năm.

– Thực hiện các báo cáo dữ liệu nhân sự theo yêu cầu của cấp quản lý.

3. Tuyển dụng: 20%

– Tổ chức, triển khai và thực hiện đúng quy trình tuyển dụng phù hợp với các vị trí trong công ty theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.

– Lập kế hoạch và quản lý công tác tuyển dụng theo quy trình: nhận yêu cầu đăng ký tuyển dụng, lập thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ, phỏng vấn sơ loại ứng viên, lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và lịch nhận việc.

– Hỗ trợ các công việc khác cho các bộ phận thuộc phòng Tuyển dụng & Truyền thông nội bộ khi được yêu cầu.

* Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 ( 09h00 đến 18h00).

* Địa điểm làm việc: 189 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM.

Required experience/ Skill detail

– Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

– Kinh nghiệm tổi thiểu 02 năm về phân tích và xử lý dữ liệu

– Kỹ năng sử dụng Excel tốt

– Tiếng Anh tốt

– Từng đảm nhận công viêc về Business Intelligence, Power BI, VBI, …sẽ được ưu tiên tuyển dụng.

– Cẩn thận, chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực

– Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Job overview

– Phép năm từ 12 – 15 ngày/ năm

– Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 sau 6 tháng làm việc

– Thưởng lương tháng 13, thưởng Kpi hàng năm

– Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, …..)

– Mua hàng ưu đãi nhân viên.

– Phụ cấp cơm trưa

– Thẻ xe hoặc hỗ trợ chi phí gửi xe.

Apply Now

Other Positions

49 positions