Logo 1

Open position

HCM – Kế toán Tổng hợp

Job description detail

1.    Hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Cambodia, và Lào

–       Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí nguyên vật liệu; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương tập hợp chung hoặc phân loại cho từng đơn hàng, công đoạn – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

–       Dựa trên việc đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang, các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.

–       Xuất hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thực tế phát sinh

–       Đối chiếu công nợ với NCC, khách hàng, các bên liên quan.

–       Hạch toán nghiệp vụ kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Quy chế Công ty vào các phân hệ của phần mềm kế toán.

2.    Hạch toán tài khoản kế toán dự án tại nước ngoài

–       Kiểm tra, đối chiếu các loại nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo việc ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, chính xác, đúng kỳ.

–       Hạch toán nghiệp vụ kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Quy chế Công ty để phục vụ cho việc hợp nhất báo cáo tài chính.

 

3.    Lập các báo cáo:

–       Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch).

–       Lập báo cáo theo dõi tài sản công cụ dụng cụ, phân bổ trả trước, và các khoản mục kế toán khác theo quy định

–       Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu:

o  Báo cáo sản xuất: báo cáo nhu cầu nguyên vật liệu, báo cáo sử dụng NVL, báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu đơn hàng

o  Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.

o  Báo cáo thuế, quyết toán GTGT, Thuế TNDN và các loại thuế khác tùy vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

o  Báo cáo Thống kê theo yêu cầu của Cơ quan chức năng.

o  Báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Kế toán Trưởng.

4.      Các công việc khác:

–       Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các bộ đề nghị thanh toán trước khi trình kế toán trưởng ký

–       Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.

–       Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.

–       Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho.

–       Hoàn thiện bảng phân tích – báo cáo tình hình lãi lỗ.

–       Định kỳ phối hợp với bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp

–       Phân loại, lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

–       Hướng dẫn công việc cần thiết cho nhân viên của các bộ phận liên quan

–       Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận kế toán.

–       Thực hiện các công việc khác khi được kế toán trưởng, kế toán tổng hợp yêu cầu.

Required experience/ Skill detail

 • Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chuyên ngành kế toán.
 • Thành thạo phần mềm kế toán, excel. Level tương đương tổng hợp.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc tại Công ty sản xuất, bán lẻ.

Job overview

 • Phụ cấp khác :Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp gửi xe
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
 • Cung cấp laptop trong quá trình làm việc
 • Khám sức khỏe định kỳ
 • Lương thưởng tháng 13
 • Review lương theo định kỳ hàng năm
 • Thưởng lễ tế theo chính sách của công ty
 • Hưởng 12 – 15 ngày nghỉ phép trên năm
 • Những ngày nghỉ khác theo quy định của Nhà nước
 • Mua các sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Apply Now