Logo 1

Open position

HCM – Area in charge (Charles & Keith)

Job description detail

I. TÓM TẮT CHUNG:

• Đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành thuộc nhóm Opeartions

• Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì đội ngũ quản lý, nhân viên bán hàng bằng các kỹ năng quản lý nhân sự (emotional contract)

• Chịu trách nhiệm trong việc phát triển nhãn hàng, đạt được các mục tiêu, kỳ vọng của quản lý hoạt động cửa hàng

• Truyền đạt rõ ràng về các mục tiêu, mong đợi về các tiêu chuẩn điều hành, dịch vụ khách hàng, hiệu suất làm việc và chịu trách nhiệm đảm bảo kết quả cho nhóm của mình.

• Thúc đẩy VISION – MISSION – CORE VALUES – POLICIES của công ty – nhãn hàng trong công tác quản lý.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

1. Quản lý và phát triển nhân sự:

– Nhận dạng , thu hút , tuyển dụng , phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên có năng lực , cống hiến

– Phối hợp với HR để tuyển dụng nhân sự

– Thực thi và giám sát việc triển khai CDP cho các vị trị (SM/Sup/Staff ) đạt tiêu chuẩn của CKI .

– Thực hiện thống nhất việc huấn luyện theo qui trình : tuần, tháng thông qua giám sát các cửa hàng thực hiện ( GOES )

– Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc 6 tháng lần để làm cơ sở đánh giá cho kết quả 1 năm .

– Xác định được nguồn lực phù hợp để gắn kết cho sự phát triển vững bền , chuẩn bị và tham gia công tác đánh giá nhân viên .

– Xác định được điểm mạnh và và điểm cần cải thiện của nhân viên để báo cáo, lên kế hoạch cải thiện cùng với OM – cũng như giám sát việc các nhân viên thuộc nhóm mình tham dự đầy đủ các khác truyền đạt ,làm mới kiến thức của phòng T&D

– Phối hợp cùng OM trong việc đào tào / huấn luyện quản lý cửa hàng

– Phối hợp với SM trong việc đào tạo , huấn luyện nhân viên cửa hàng đảm bảo CKI Standard

– Động viện , ghi nhận , trao quyền và thách thức nhân viên hàng ngày .

– Có thể độc lập giao tiếp , tao động lực , thẩm định , quản lý hành vi trong việc đào tào – góp ý có tính xây dựng , giải quyết xung đột và cảnh bảo kết thúc hợp đồng .

– Trao đổi và phát triển văn hóa phản hồi và theo dõi để cải thiện .

– Triển khai các cuộc họp , tóm tắt ,workshop theo kế hoạch và không theo kế hoạch

– Thường xuyên làm gương trong việc tạo động lực cho nhóm

– Phối hợp với HR để có kế hoạch nhân sự phù hợp cho nhóm của mình .

– Duy trì tính thiện chí trong công việc với tất cả các nhân viên và thúc đấy sự hợp tác, môi trường làm việc năng động – vui vẻ.

2. Phát triển nhãn hàng:

– Có trách nhiệm dẫn dắt cửa hàng mình đạt được các mục tiêu, kỳ vọng, lợi nhuận .

– Có khả năng phân tích báo cáo tuần , báo cáo tháng ( Sales , KPI , P&L )

– Có thể đưa ra Action Plan ( SMART ) dựa trên việc am hiểu các report để có thể cải thiện tình hình kinh doanh – mọi quyết định đều được thống nhất với SM/Sup để đảm bảo việc cùng nhau thực hiện và theo dõi .

– Có thể giải thích được kết quả , các chỉ tiêu đạt và không đạt , chia sẽ ý kiến để cùng nhau cải thiện

– Thực hiện báo cáo chính xác và đúng thời hạn

– Chuẩn bị và phối hợp thực hiện báo cáo kinh doanh của nhóm cửa hàng mình phụ trách

– Xác định được sự hao hụt chi phí của nhóm cửa hàng dựa trên doanh số thu về để có giải pháp cải thiện chi phí.

3. Quản lý dịch vụ khách hàng:

– Phối hợp với T&D truyền đạt NEOP , GUESTS , Seasonal

– Đảm bảo điểm số về Ops checklist , Store checklist , Mystery checklist đạt yêu cầu của OM

– Xác định đối tượng khách hàng của cửa hàng mình

– Phối hợp với CS team để hỗ trợ khách hàng

– Phối hợp VM Dept thực hiện các tiêu chuẩn về trưng bày

– Phối hợp với Inventory Dept đảm bảo đầy đủ hàng hóa

4. Quản lý kho bãi:

– Thực hiện theo tiêu chuẩn CKI ( GOES )

5. Quy trình và quản lý chất lượng:

– Đảm bảo các qui trình tài liệu đều được cập nhật mới nhất và có khu vực cụ thể rõ ràng ở mỗi cửa hàng ( VM , Inventory , Ops , HR , Legal , T&D )

– Đề xuất thay đổi qui trình , cách làm việc sao cho đảm bảo hiệu quả công việc cũng như phúc lợi cho nhân viên

– Cập nhật liên tục các SOP của CKI

– Phối hợp cùng SM/Sup để thực hiện các công tác đổi mới

– Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên

Required experience/ Skill detail

–        Bằng Cao đẳng về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

–        Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trong ngành Bán lẻ / Thời trang / Mỹ phẩm / Kinh doanh cao cấp.

–        Kỹ năng tốt trong quản lý, giao tiếp, tổ chức, đàm phán và giải quyết vấn đề.

–        Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Job overview

Apply Now